De Virtuele Mens op jouw school?

Ben jij een leerkracht, directeur of coördinator op een secundaire school en wil jij je leerlingen kritisch laten na denken over digitalisering? Daar kunnen wij bij helpen!

Scholen staan vandaag de dag voor grote uitdagingen om leerlingen bewust te maken van de impact van digitale technologie op hun leefwereld en zich daar ook kritisch toe te verhouden. Een kritisch bewustzijn over digitalisering is essentieel voor het bereiken van onderwijsdoelen zoals "digitale competenties", "burgerschap", "historisch bewustzijn", en zelfs "zelfbewustzijn". 

 

Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Digitale technologie evolueert zo snel dat bijblijven met de grote vragen en antwoorden daarop moeilijk is. Misschien mis je de nodige handvaten en kennis om een les over Artificiële Intelligentie of sociale media uit te werken. Of misschien ontbreekt je gewoon de tijd om je in deze thema's te verdiepen.

College Students in Classroom_edited.jpg

Met ons lesaanbod verdwijnen je zorgen! Wij bieden jaarlijks vier actuele thema's aan die je leerlingen opweg helpen met filosofische vragen rond digitalisering. In ieder lesconcept staat we stil bij een actuele problematiek en gaan we met de leerlingen op zoek naar de fundamentele, filosofische kwesties die erachter schuilen. 

We vertrekken steeds vanuit de leefwereld van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de kracht van het zogenaamde 'socratische gesprek'. Dat betekent dat de leerlingen voornamelijk zelf aan het woord zijn, en wij ze helpen hun vragen en gedachten zo helder mogelijk te formuleren. Vervolgens voorzien wij de groep leerlingen van een stukje theorie, om uiteindelijk samen tot mogelijke antwoorden te komen op de grote vragen van vandaag.

Een belangrijke component daarin is de omslag van de theorie naar praktische handvaten. We onderzoeken niet alleen wat er achter digitalisering schuilt, maar ook hoe we er op een bewuste, veilige en zinvolle manier mee kunnen omgaan. Zo laten we de leerlingen achter met een gevoel van emancipatie – dat ze zélf ook kunnen bijdragen aan een betere digitale toekomst. 

Thema's
2021-2022

Ben je vrij op sociale media?

Op school en op straat worden we voortdurend 'gedisciplineerd'. Denk aan de schoolbel, zebrapaden en veiligheidscamera's die ons ons gedrag beïnvloeden.

Maar hoe zit dat op sociale media? Zijn we daar niet gewoon vrij om te zijn en doen wat we willen?

In deze les gaan we op zoek naar verbanden en verschillen tussen klassieke vormen van disciplinering en hoe sociale media ons gedrag beïnvloedt. 

Een verkenning van het begrip 'disciplinering':

op school, op straat en op sociale media. 

Ben jij eigenaar van je data?

browser.png

Binnenkort meer info hier.

We werken momenteel nog aan dit lesconcept. 

Een klein onderzoek naar het verband tussen 'data privacy' en 'eigendom'. 

Wat als communicatie een spel wordt?

gamification.png

Een inleiding tot 'gamification' en hoe het
de waarheid op het spel zet. 

Binnenkort meer info hier. We werken momenteel nog aan dit lesconcept. 

Hoe slim is je smartphone echt?

artificial-intelligence.png

Binnenkort meer info hier.

We werken momenteel nog aan dit lesconcept. 

Over de grondvraag van Artificiële Intelligentie: wat maakt iets 'intelligent'?

In het schooljaar 2021-2022 doorlopen wij een testfase van ons lesaanbod voor het vierde, vijfde en zesde jaar SO. We bieden scholen een gratis gastles aan zodat we onze lesconcepten kunnen aftoetsen en verder verfijnen. Werk jij of jouw school graag mee aan onze testfase? Contacteer ons!

Vraag over ons schoolaanbod? Of wil je een gastles boeken?
Contacteer ons via dit formulier. 

Bedankt voor de inzending!

We proberen je verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden.